Zmień konto bankowe w 5 minut i automatycznie roześlij informację do wszystkich partnerów płatniczych

Automatyczna identyfikacja partnerów płatniczych, automatyczne powiadamianie i poziom akceptacji powyżej 95%

Dostępność na wszystkie urządzenia Rozpocznij teraz Więcej informacji

Poinformuj wszystkich partnerów płatniczych, niezależnie od ich kategorii

SwitchAGENT identyfikuje partnerów płatniczych i informuje dostawców usług poleceń zapłaty, pracodawców oraz inne podmioty. Nie musisz robić nic więcej!

POLECENIA ZAPŁATY

Poinformuj partnerów płatniczych każdej kategorii, w tym dostawców usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, energetycznych lub rozmaitych usług elektronicznych.

NALEŻNOŚCI

Poinformuj regularnych płatników, takich jak pracodawcy, służby socjalne lub inni wierzyciele.

INTERNETOWI PARTNERZY PŁATNICZY

Pomożemy Ci zaktualizować dane rachunku bankowego u partnerów płatniczych, takich jak dostawcy usług transmisji strumieniowej lub e-mobilności.

STAŁE ZLECENIA

Z łatwością zaktualizuj stałe zlecenia o dane nowego rachunku bankowego na potrzeby regularnie dokonywanych płatności, np. czynszu mieszkaniowego.

Poznaj rozwiązanie SwitchAGENT i rozpocznij teraz! Rozpocznij teraz

Sposób działania

Krok 1 – SAMODZIELNA REJESTRACJA

Uruchom nasze rozwiązanie bezpośrednio na stronie internetowej lub na urządzeniu mobilnym i postępuj według czytelnych wytycznych objaśniających proces rejestracji.

Krok 2 – LOGOWANIE DO POPRZEDNIEGO KONTA BANKOWEGO

Uzyskaj wykaz transakcji w drodze połączenia PSD2 w zaledwie kilka minut.
Po prostu wpisz kod banku i zaloguj się do swojego rachunku w poprzednim banku.

account switching service

Krok 3 – WYBÓR PARTNERÓW PŁATNICZYCH

Polecenia zapłaty (znane i nieznane obciążenia), należności (stałe i inne wierzytelności) oraz inni emitenci (np. internetowi partnerzy płatniczy).

Krok 4 – GOTOWE!

Wszyscy partnerzy płatniczy zostali wybrani i powiadomieni. Aby zwiększyć poziom akceptacji, wygodnie złóż podpis, używając myszki lub telefonu komórkowego.

Thank you

Zacznij korzystać z bezpłatnej usługi zmiany konta już teraz!

Skorzystaj z internetowej usługi zmiany konta już teraz, aby szybko i prosto dokonać zmiany rachunku bankowego. Sposób działania internetowej usługi zmiany konta:

  • Automatyczna identyfikacja partnerów płatniczych
  • Automatyczne powiadomienie partnerów płatniczych
  • Online Monitorowanie procesu online

SwitchAGENT jest do Twojej dyspozycji!

Wiele korzyści – całkowita kompatybilność

Nasza usługa przyniesie Ci wiele korzyści! Jest bezpłatna, zajmuje tylko 5 minut i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu. Z łatwością zmień konto za pośrednictwem laptopa, tabletu lub urządzenia mobilnego i przekaż dane nowego rachunku wszystkim partnerom płatniczym.

Łatwa zmiana rachunku w 5 minut. Zarówno usługa, jak i pisma powiadamiające partnerów płatniczych są bezpłatne.

Akceptacja na poziomie 95%: partnerzy płatniczy zastosują dane nowego rachunku bez konieczności wstrzymania Twoich poleceń zapłaty. Uniknij problemów z poleceniami zapłaty lub przelewami należności. Postępuj według czytelnych wytycznych, aby zacząć korzystać z nowego konta bez jakichkolwiek trudności.

Skontaktuj się z nami

Przywitaj się lub podziel się swoją opinią. Odpowiemy w ciągu 24 godzin.